Impressum

Damar/Sztaba Wycieczka / Ausflug

 

7 grudnia 2016, 148 kilometrów, 26 zdjęć

7 Dezember 2016, 148 Kilometer, 26 Fotos

  pod każdym zdjęciem/unter jedem Bild
• • •

Nie fotografujemy tego, co robi największe wrażenie: cichej, otwartej, szerokiej przestrzeni, szeregowych budynków dla żołnierzy z dwóch państw, nazw ulic i placów w dwóch językach. Zadowalamy się szczegółami nie chcąc słyszeć narzucających się minionych odgłosów trąbki, koni, apelów. Po drugiej stronie parkingu Ukrzyżowany sprzed stu lat.

Wir fotografieren nicht das, was am meisten beeindruckt: Einen stillen, offenen, breiten Raum, Reihen von Baracken für Soldaten aus zwei Ländern, die Namen der Straßen und Plätze in zwei Sprachen. Wir sind zufrieden mit Details, wollen die vergangenen Stimmen, die sich aufdrängen, nicht hören: Trompeten, Pferde, Apelle. Auf der anderen Seite des Parkplatzes ein Gekreuzigter von vor bundert Jahren.

 

Kilkanaście kilometrów dalej czujemy się podobnie - choć dominuje przestrzeń zamknięta: wysokie stare drzewa, pałac zamieszkują psychicznie chorzy, w małym budynku obok historia utrwalona w dokumentacji oraz w pomyśle artysty. Dwie młode kobiety maszerują śpiewając na cały głos "O Tannenbaum", zatrzymują się przy nas i wyciągają zapraszając ręce.

Nach einigen zehn Kilometern fühlen wir uns ähnlich - obwohl hier geschlossene Räume dominieren. Hohe alte Bäume, im Schloss wohnen psychisch Kranke, in einem kleinen Nebengebäude wird die Geschichte in Dokumenten und im Konzept des Künstlers festgehalten. Zwei junge Frauen marschieren laut singend "0 Tannenbaum", sie halten vor uns an und strecken einladend die Hände aus.

   
  tekst i zdjęcia © Sztaba & Damar
Münsingen / Grafeneck  
   

 

Fotografie