Impressum

Odnawianie minionego czasu ... / Auffrischung der vergangenen Zeit…

Raz tylko rozmawialiśmy z Romanem Opałką – na targach sztuki we Frankfurcie nad Menem w 1994 roku,
kilka godzin przed oficjalnym otwarciem. Zobaczyliśmy go już z daleka i przez długą chwilę patrzyliśmy,
jak retuszuje swój obraz. Nasza rozmowa dotyczyła problemów życia emigrantów.
(27.8.2011)


Nur einmal sprachen wir mit Roman Opałka – bei der Kunstmesse in Frankfurt am Main 1994, ein paar Stunden vor der offiziellen Eröffnung, Wir sahen ihn aus der Ferne und beobachteten eine lange Zeit, wie er sein Bild retuschierte. Unser Gespräch betraf Probleme des Lebens von Emigranten.
(27.8.2011)

  Text und Fotos: Sztaba/Damar

Roman Opałka